• T2. Th5 27th, 2024

THE SIMS 2: ITEMS STORE

ByAriki

Th10 22, 2021 , ,

THÔNG TIN

Tổng hợp các Item store của game The Sims 2.

HƯỚNG DẪN

Tải về, giải nén ra các mục. Thích mục nào thì giải nén tiếp. Các item đều ở dạng “.package”. Bỏ vào game theo đường dẫn sau: My Documents/ EA Games/ The Sims 2/Downloads

LINK

KẾT

Đã test nhé =)))

PS: Ai chia sẻ link của mình thì ghi cho mình cái nguồn nha 😀

#ShareLinkGame #TheSims2ItemsStore #TheSims2

_AriKi_

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *