• T2. Th5 27th, 2024

TROPICO 5: COMPLETE COLLECTION

ByAriki

Th10 23, 2021 ,

THÔNG TIN

Game xây dựng, mô phỏng thành phố :v Phiên bản này bao gồm các DLC sau:
• Tropico 5 (Base Game)
• Tropico 5 – Map Pack (DLC)
• Tropico 5 – T-Day (DLC)
• Tropico 5 – The Supercomputer (DLC)
• Tropico 5 – Espionage (DLC)
• Tropico 5 – Inquisition (DLC)
• Tropico 5 – Supervillain (DLC)
• Tropico 5 – Gone Green (DLC)
• Tropico 5 – Surfs Up! (DLC)
• Tropico 5 – Waterborne (DLC)
• Tropico 5 – Joint Venture (DLC)
• Tropico 5 – Generalissimo (DLC)
• Tropico 5 – Mad World (DLC)
• Tropico 5 – The Big Cheese (DLC)

TRAILER

CỐT TRUYỆN

Trong Tropico 5, bạn như El Presidente, đầu tiên sẽ kiểm soát các hòn đảo nổi tiếng của Tropico trong gian đầu của thời thuộc địa và sau đó dẫn dắt nó qua nhiều thế kỷ trải qua những thay đổi của thế giới và di chuyển về phía trước. Với bối cảnh kéo dài từ thế kỷ 19 đến 21, mỗi thời đại mang những thách thức và cơ hội của riêng mình. Bắt đầu triều đại của bạn trong thời thuộc địa, bạn sẽ thúc đẩy quốc gia của mình thông qua thời kỳ hiện đại, phát triển trong từng giai đoạn để tiến tới tương lai.

Bạn phải giải quyết các nhu cầu của những người dân, cũng như các chính phủ và các phe phái đối lập, và qua đó đặt nền móng cho triều đại của riêng mình. Khi bạn di chuyển qua nhiều năm của bạn trong game, bạn có thể bố trí các thành viên của gia đình của mình trên đảo vào các vị trí quyền lực: chẳng hạn như đại sứ, tổng chỉ huy lưc lượng vũ tra hoặc thậm chí các vị trí tối cao trong bộ máy cai trị, để đảm bảo di sản của bạn phát triển mạnh thông qua các thời đại. Cùng với sự gia tăng của ảnh hưởng và sự giàu có của bạn, các mối đe dọa cũng gia tăng theo. Bạn có thể tồn tại qua cả hai cuộc thế chiến, phát triển thịnh vượng thông qua cuộc Đại suy thoái, cai trị như một nhà độc tài bàn tay sắt thông qua thời kỳ chiến tranh lạnh và thúc đẩy đất nước của bạn đi qua thời hiện đại và xa hơn nữa.

HƯỚNG DẪN

1. Tải về.
2. Giải nén ra (Extract với pass là “www.ovagames.com”).
3. Tiến hành cài đặt (setup/install).
4. Chơi thôi.

LINK

CẤU HÌNH TỐI THIỂU

• OS: Windows Vista SP2, Windows 7, Windows 8
• Processor: 2 GHz Dual Core CPU
• Memory: 4 GB RAM
• Graphics: GeForce 400 or higher, AMD Radeon HD 4000 or higher, Intel HD 4000 or higher (DirectX 11 hardware support required)
• DirectX: Version 11
• Storage: 4 GB available space
• Sound Card: DirectX compatible

KẾT

#ShareLinkGame #Tropico5CompleteCollection #Tropico5 #Tropico

_AriKi_

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *