• T2. Th5 27th, 2024

DEAD OR ALIVE 5 LAST ROUND: CORE FIGHTERS

ByAriki

Th10 27, 2021

THÔNG TIN

Game nhập đối khoáng với các nhân vật khá là bỏng mắt :v Phiên bản Core Fighters bao gồm các DLC sau :v
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters (Base Game)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters – Fun Theme Set (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters – Halloween + Debut Costume Set (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters – Variety Costume Set (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters – Tropical Paradise Costume & Movie Set (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters – Senran Kagura Mashup Set (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters – Pre-purchase Reward Set (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters – Fighter Force Costume Set (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters – Deception Costume Set (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters – Costumes by Tamiki Wakaki Set (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters – Hot Summer Costume Set (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters – Halloween 2015 Costume Set (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters – SCHOOLGIRL STRIKERS Mashup Set (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters – Falcom® Mashup Set (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters – Design Award Costumes 2015 Set (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters – Tatsunoko Mashup Costume Set (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters – Valentine’s Day Set (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters – Character: Naotora Ii (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters – Naotora Ii Debut Costume Set (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters – Samurai Warriors Mashup Set (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters – Newcomer Set (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters – Gust Mashup Costume Set (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters – Flower Set (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters – Character: Mai Shiranui (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters – Mai Shiranui Debut Costume Set (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters – KOF Mashup Costume Set (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters Character: Kokoro (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters Character: Hitomi (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters Character: Leifang (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters Character: Tina (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters Character: La Mariposa (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters Character: Helena (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters Character: Christie (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters Character: Mila (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters Character: Sarah (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters Character: Pai (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters Character: Momiji (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters Character: Rachel (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters Character: Alpha-152 (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters Character: Marie Rose (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters Character: Phase 4 (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters Character: Nyotengu (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters Character: Honoka (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters Character: Jann Lee (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters Character: Zack (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters Character: Eliot (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters Character: Brad Wong (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters Character: Bayman (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters Character: Rig (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters Character: Bass (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters Character: Gen Fu (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters Character: Akira (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters Character: Ein (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters Character: Leon (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters Character: Jacky (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters Character: Raidou (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters Story Mode (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters Add “DEAD OR ALIVE 2 Music” (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters Add “DEAD OR ALIVE 3 Music” (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters – Ultimate Content Set (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters – Halloween 2016 Costume Set (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters – Summer Festival Costume Set (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters – AQUAPLUS Mashup Set (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters – High Society Costume Set (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters – Alluring Mandarin Dress Set (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters – Arc System Works Mashup Set (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters – Shrine Maiden Costume Set (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters – Rodeo Time Costume Set (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters – Gust Mashup Swimwear Set (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters – Zack Island Swimwear Set (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters – Halloween Costumes 2017 Full Set (DLC)
• DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters – TECMO 50th Anniversary Costume Set (DLC)

TRAILER

CỐT TRUYỆN

Hai năm sau sự kiện Võ Đài Sinh Tử lần thứ tư, Helena Douglas đã giành lại toàn bộ công ty từ tay người cha nham hiểm của mình là Victor Douglas. Nỗ lực tái cơ cấu công ty của cô nhanh chóng đạt kết quả với hàng loạt nghiên cứu vô nhân đạo của Victor bị chấm dứt và đưa ra ánh sáng công lý. Nhằm cải thiện hình ảnh cho công ty, Helena quyết định tổ chức đại hội Võ Đài Sinh Tử lần thứ năm do đích thân cô chủ trì và gửi lời mời đến tất cả những võ sĩ tài năng trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, Victor Douglas vẫn chưa nguôi tham vọng thống trị thế giới và các ninja thuộc tộc Mugen Tenshin lại một lần nữa phải chung sức với Helena và những người bạn để ngăn chặn hắn.

HƯỚNG DẪN

1. Tải về với pass là 584.
2. Chọn cùng lúc tất cả các part. Giải nén ra (Extract với pass là “www.ovagames.com”).
3. Mount hoặc Click để mở file iso.
4. Tiến hành cài đặt (setup/install).
5. Cài xong, copy toàn bộ file trong folder crack (SKIDROW) rồi paste-replace vào folder game bạn đã cài.
6. Chơi thôi.

LINK

(Click vào ô I am not robot – Tôi không phải robot, sau đó click to continue ở dưới. Chờ vài giây rồi bấm Getlink ở dưới để hiện link tải. Nếu hiện popup gì thì bạn cứ tắt nó đi)

CẤU HÌNH TỐI THIỂU

• OS: Windows Vista/7/8/8.1 (32bit/64bit)
• Processor: Core i7 870 over
• Memory: 2 GB RAM
• Graphics: 1280×720 pixel over
• DirectX: Version 9.0c
• Network: Broadband Internet connection
• Hard Drive: 10 GB available space
• Sound Card: DirectX 9.0c over

KẾT

#ShareLinkGame #DeadorAlive5LastRoundCoreFighters #DeadorAlive5LastRound #DeadorAlive5 #DeadorAlive

_AriKi_

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *